Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası; Sosyal Güvenlik kurumunun sunduğu hizmetleri destekleyen, hastalıklar ve yaşanacak kazalar sonucu oluşabilecek sağlık giderlerini karşılayan sigorta türüdür.

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası; kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle ölüm, geçici veya sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumlarında toplu para ile tazmin edilmesini sağlayan sigorta ürünüdür.

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası, kişinin kendi isteğine göre yapılır. İstenilirse tek seferlik yolculuk için istenilirse yıl boyunca yapacağı tüm seyahatler için sigorta yaptırılabilir.

Yabancı Sağlık Sigortası

10/05/2016 tarih ve 16 sayılı vize ve ikamet taleplerinde yaptırılacak sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari şartlar gereğince ikamet izni talebinde bulunan kişiler için oluşturulmuş poliçelerdir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları; yatarak tedavi teminatı ve/veya ayakta tedavi teminatlarından oluşur. Sosyal güvenlik sisteminin karşılamadığı veya sistemin limitlerini aşacak durumları güvence altına almak amacıyla yapılan sigortadır.