Eşya Sigortası

Eşya Sigortası

Hırsızlık, cam kırılması, yangın, infilak gibi riskler nedeniyle oluşan eşya hasarları da bu sigorta ile güvence altına alınır. Konut sigortaları arasında yer alan Eşya Sigortası, konut içindeki eşyaları teminat altına alır. Sigortalı ev sahibi ya da kiracı olsun, yaşadığı alanı her türlü riske karşı bu plan korur.


Poliçede belirtilen riziko adresindeki bina içerisinde bulunan ev eşyalarını (giysiler de dahil) yangın, hırsızlık, sel, su baskını, deprem, fırtına, geçici ikametgah masrafları, yer kayması, enkaz kaldırma, komşuluk mali mesuliyet, ziynet eşyaları hırsızlık hasarlarına karşı güvence altına alan Ev Eşya Sigortası’dır.