Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası; kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle ölüm, geçici veya sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumlarında toplu para ile tazmin edilmesini sağlayan sigorta ürünüdür.

 

Ferdi Kaza Sigortası genellikle yıllık olarak düzenlenir ve dönem sonunda, sigortalı, prim ödemeye devam etmeye hazır olsa dahi, sigortacının poliçeyi yenilememe hakkı söz konusudur. Sigortalının mesleği, önemli bir risk değerlendirme faktörü olmasına karşın, herhangi bir işte çalışmayan kişiler için de teminat verilebilmektedir.