Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası


Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları; yatarak tedavi teminatı ve/veya ayakta tedavi teminatlarından oluşur. Sosyal güvenlik sisteminin karşılamadığı veya sistemin limitlerini aşacak durumları güvence altına almak amacıyla yapılan sigortadır.

 

Yatarak Tedavi Nedir? 

24 saatten az olmamak şartı ile hastanede yatmayı gerektiren durumlarda, yatış ve tedavi masrafları ile birlikte acil durumlardaki harcamaları kapsayan teminattır.

 

Ayakta Tedavi Nedir? 

24 saati aşmayan ve hastanede yatmanızı gerektirmeyen durumlarda kullanılan teminattır. Doktor muayenesi, röntgen, laboratuvar tetkikleri ve ileri tanı yöntemlerine ait giderler ayakta tedavi kapsamında karşılanır.


Tamamlayıcı Sağlık Sigorta Teminat ve limitleri şirketlere göre farklılık gösterir.