Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası

10/05/2016 tarih ve 16 sayılı vize ve ikamet taleplerinde yaptırılacak sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari şartlar gereğince ikamet izni talebinde bulunan kişiler için oluşturulmuş poliçelerdir.