Trafik Sigortası

Trafik Sigortası; Her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır.

Kasko Sigortası

Kasko; Zorunlu Trafik Sigortasının aksine karşı tarafın değil, araç sahibinin hasarını karşılamaya yönelik olan isteğe bağlı yaptırılan sigorta türüdür.

Konut Sigortası

Konut Sigortası; Bina ve isteğe bağlı olarak içerisindeki eşyaları güvence altına alan bir sigorta türüdür. Konut sigortasının amacı bina ve konut içerisindeki eşyaların çeşitli sebeplerle aldığı hasarların, karşılanmasını sağlamaktır.

Dask Sigortası

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası; Sosyal Güvenlik kurumunun sunduğu hizmetleri destekleyen, hastalıklar ve yaşanacak kazalar sonucu oluşabilecek sağlık giderlerini karşılayan sigorta türüdür.

Nakliyat Sigortası

Nakliyat Emtia Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş Nakliyat Sigortası Genel Şartlar ve Özel Şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

Mesleki Sorumluluk

Mesleki Sorumluluk; kişilerin ve/veya kurumların kendileri ve gözetiminde bulunan kişilerin ihmallerinden ve kusurlarından kaynaklı olarak çalışanlarına, 3.şahıslara, müşterilerine, çevreye, resmi kurumlara, komşularına verecekleri maddi ve bedeni zararları tazmin eden poliçelerdir.

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası; kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle ölüm, geçici veya sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumlarında toplu para ile tazmin edilmesini sağlayan sigorta ürünüdür.

İşyeri Sigortası

İşyeri Sigortası; işyerinizi güvence altına alan ve işyerinizi aşağıdaki risklere karşı güvence alan bir üründür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları; yatarak tedavi teminatı ve/veya ayakta tedavi teminatlarından oluşur. Sosyal güvenlik sisteminin karşılamadığı veya sistemin limitlerini aşacak durumları güvence altına almak amacıyla yapılan sigortadır.

Yabancı Sağlık Sigortası

10/05/2016 tarih ve 16 sayılı vize ve ikamet taleplerinde yaptırılacak sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari şartlar gereğince ikamet izni talebinde bulunan kişiler için oluşturulmuş poliçelerdir.

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası, kişinin kendi isteğine göre yapılır. İstenilirse tek seferlik yolculuk için istenilirse yıl boyunca yapacağı tüm seyahatler için sigorta yaptırılabilir.

Eşya Sigortası

Konut sigortaları arasında yer alan Eşya Sigortası, konut içindeki eşyaları teminat altına alır. Sigortalı ev sahibi ya da kiracı olsun, yaşadığı alanı her türlü riske karşı bu plan korur.

Yeşil Kart (Green Card)

Green Card Sigortası, motorlu taşıt kullanıcılarının Green Card Sistemine dahil ülkelerde yapacakları seyahatler sırasında neden oldukları kazalar sonucunda zarar görenlerin korunmasını sağlayarak, üye ülkenin yerel  Zorunlu Trafik Sigortası Limitlerine kadar koruma sunar.