ŞUBE BAŞVURUSU

ŞUBE BAŞVURUSU

SİGORTACI KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

 

Sigortacı“, riskleri öngören, şirketlerin hazırlamış olduğu ürünlerin tanıtımını sigortalılarına doğru dilden anlatan, bu ürünler kapsamında en doğru teminatları belirleyen ve poliçe kapsamına ekleyen, beklenmedik, kötü olayların yani riskin  gerçekleşmesi durumunda ise sigortalılarının finansal teminat almasını sağlayan aracı kişiyi ifade eder. Sigortacı riskleri hesaplayan, sigorta poliçeleri sağlayan ve taleplerin ödenmesine yardımcı olan kişidir. Sigortacılar, sigorta şirketleri ile çalışır ve müşterilerine ürün değil, güven satar.

 

SİGORTACI NASIL OLUNUR?

Sigortacı olmak İçin adayların izleyeceği 4 yol bulunmaktadır.

 • Sigorta Acentesi
 • Sigorta Acente Şubesi
 • Sigorta Brokeri
 • Sigorta Broker Şubesi

 

Sigorta Acentesi Nedir?

 

Acente: Ticarî  mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişidir.

 

SİGORTA ACENTESİ AÇMANIN ŞARTLARI;

 

 • Sigorta Acentesi açabilmeniz için bir şirket açılışı yapmanız gerekmektedir. Anonim şirket veya limited şirket olarak kurulmuş olmalıdır.
 • Şirket kurulumunu yapan kişilerin diğer yapması gereken adım ise levha kayıt işlemi olacaktır.
 • Acentelik levha kaydının yaptırılması zorunludur. 2023 yılı için Levha kayıt ücreti 63.000 TL’dir.
 • Yapmanız gerekenler burada da bitmemektedir. Sigorta şirketlerine üretim taahhüttü vererek, acentelik alımlarına başlayacaksınız.
 • Sigorta acentesi olmak istiyorsanız, açmak istediğiniz acentenizi bir sigorta şirketi ile ilişkilendirmeniz gerekir. Sigorta acenteleri, ürünleri satmak için sigorta şirketlerine bağlı olmalıdır.
 • Acentelik işleminizin kabul görmesi sonucunda da her bir sigorta şirketine en az 30.000 TL teminat yatırmanız gerekir. Bu tutar şirketler arası değişiklik gösterir ve 500.000 TL’ye kadar çıkabilir.
 • Müşterilerinize en iyi fiyatı sunmak için sigorta şirketinizin fazla olmasını isteyeceksiniz. Acentenize bağlı az sayıda şirket olması, sektörde rekabetinizi zorlaştıracaktır.
 • Acentelik açmak isteyen kişinin SEGEM belgesi olmalıdır. Bunun yanı sıra; Ön lisans bankacılık ve sigortacılık mezunu ise 24 ay, Lisans herhangi bir bölüm mezunu ise 18 ay mesleki deneyim şartı aranmaktadır. Lisans ilgili bölümler bankacılık ve sigortacılık ile aktüerya lisans mezunları için mesleki deneyim şartı aranmamaktadır.

 

SİGORTA ACENTE ŞUBESİ OLMANIN ŞARTLARI;

 • Sigorta şubesi olmak için şirket kurmanıza gerek yoktur. Sigorta şubesi olmak isteyen kişilerin şubelik alacağı Acentenin şartlarına uyum sağlaması yeterlidir.
 • Ekstra sigorta acenteliği gibi birçok evrak ve açılış işlemi ile de uğraşmazsınız.
 • Şubelik almak isteyen adayların Şube Müdürü statüsünde bir personel ihtiyacı olacaktır.
 • Şubelik yapacağınız ofiste Şube Müdürü olması zorunluluğu bulunmalıdır. Şube müdürünün SGK’lı bir şekilde düzenli olarak ofiste çalışması gerekmektedir.
 • Şube Müdürü olabilmek için 2 yıllık üniversite mezunları için 24 aylık deneyim süresi, 4 yıllık üniversite mezunlarından ise 18 aylık bir deneyim süresi ile SEGEM şartı aranmaktadır.
 • Üniversitenin 4 yıllık bankacılık ve sigortacılık bölümlerinden mezun olan kişiler için ise herhangi bir deneyim şartı istenmez.
 • 2008 öncesi Sigorta Acente Müdürlüğü yapan bir kişi ise şube müdürlüğü yapabilmektedir. Bu kişi emekli olsa dahi indirimli bir şekilde SGK yaptırabilmektedir.
 • Sigorta sektöründe hizmet veren köklü yapısı olan firmadan şubelik alarak sigortacı olmanız, kendi acentenizi açmanızdan daha kolaydır.

 

SİGORTA BROKERi nedir?

 

Yasa gereği acentelerden farklı olarak, sigorta şirketleri ile bağlayıcı sözleşmeler yapmadıklarından, temsil ettikleri sigortalının istediği sigorta şirketi ile çalışma özgürlüğüne sahiptirler. Bu nedenle gerek sektördeki ürün çeşitlerine gerekse piyasanın rekabetçi koşullarına daha yakındırlar. Bir başka deyişle broker, çok basit bir sigorta teklifi için bile, sigorta şirketlerinin sayısına eşit sayıda teklif toplayabilir. Sigortalı adına hareket eder, sigortalının vekili olur, sigortalının risk yönetimi danışmanı ve sigorta aracısı olan kurumdur. Sigorta Brokeri kurumların danışmanlığını yapar, kurumları temsil eder ve sigorta şirketlerinin değil sigortalının temsilcisidir.

SİGORTA BROKERİ AÇMANIN ŞARTLARI;

 

 • Sigorta Brokeri açabilmeniz için bir şirket açılışı yapmanız gerekmektedir. Anonim şirket veya limited şirket olarak kurulmuş olmalıdır.
 • Brokerler derneğine üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Müsteşarlıkça belirlenecek veya yetkilendireceği meslek kuruluşlarınca belirlenerek Müsteşarlıkça uygun görülecek şekilde fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.
 • Brokerler, mesleki faaliyetlerinden dolayı verebilecekleri zararlara karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırır. Mesleki sorumluluk sigortası olmaksızın brokerlik faaliyetinde bulunulamaz.
 • Mesleki sorumluluk sigortasının, herhangi bir tazminat talebi için teminatı en az 200.000 TL ve bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az 1.000.000 TL olmak üzere yaptırılması gerekmektedir.
 • Sigorta brokerlerinin çalışmaya başlamaları için 375.000 TL asgari ödenmiş sermayelerinin olması gerekir. Faaliyet gösterecekleri her bir alan için (hayat dışı, hayat, reasürans brokerliği) ise 75.000 TL ekstra sermaye koymaları şarttır. Örneğin sigorta brokeri, üç alanda da faaliyet gösterecekse ödendiği toplam sermayenin en az 600.000 TL olması gerekir. 
 • Ticari işletme olarak kurulan ve bu Yönetmelikte aranılan özellikleri taşıyan, gerçek ve tüzel kişiler; kuruluş işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirip, ticaret siciline tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanmasından ve 10 uncu maddede yer alan sermaye şartının yerine getirilmesinden sonra, brokerlik ruhsatı için Müsteşarlığa veya görevlendireceği meslek kuruluşlarına başvurabilir.
 • Gerekli belgeleri tamamlanan ve Müsteşarlıkça yapılan inceleme sonucunda ruhsat verilmesi uygun görülen brokerlere, mesleki sorumluluk sigortalarını ve ticaret siciline tescili yaptırmalarını ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Türkiye çapında dağıtımı yapılan ve tiraj bakımından ilk on sırada yer alan günlük gazetelerden ikisinde ilanlarını vermelerini müteakip ilgili alanlarda ruhsatnameleri Müsteşarlıkça verilir.
 • Şirketler tarafından brokerlere verilecek yetkinin kapsam ve sınırı ile çalışma esasları protokolle belirlenebilir. Brokerler, şirketlere portföy taahhüdünde bulunamaz.
 • En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması.
 • Brokerlik yapacağı alanda sigortacılıkla ilgili kurum ve kuruluşların söz konusu bölümlerinde en az 10 yıllık mesleki deneyim kazanmış olması.

 

SİGORTA BROKER ŞUBESİ OLMANIN ŞARTLARI;

 

 • Sigorta şubesi olmak için şirket kurmanıza gerek yoktur. Sigorta şubesi olmak isteyen kişilerin şubelik alacağı Brokelik şartlarına uyum sağlaması yeterlidir.
 • Ekstra sigorta acenteliği gibi birçok evrak ve açılış işlemi ile de uğraşmazsınız.
 • Şubelik almak isteyen adayların Şube Müdürü statüsünde bir personel ihtiyacı olacaktır.
 • Şubelik yapacağınız ofiste Şube Müdürü olması zorunluluğu bulunmalıdır. Şube müdürünün SGK’lı bir şekilde düzenli olarak ofiste çalışması gerekmektedir.
 • Şube Müdürü olabilmek için 2 yıllık üniversite mezunları için 24 aylık deneyim süresi, 4 yıllık üniversite mezunlarından ise 18 aylık bir deneyim süresi ile SEGEM şartı aranmaktadır.
 • Üniversitenin 4 yıllık bankacılık ve sigortacılık bölümlerinden mezun olan kişiler için ise herhangi bir deneyim şartı istenmez.
 • Sigorta sektöründe hizmet veren köklü yapısı olan firmadan şubelik alarak sigortacı olmanız, kendi acentenizi açmanızdan daha kolaydır.

 

 

BSA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ AŞ. ŞUBESİ OLMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

“BSA Sigorta AŞ. Şubesi olmak istiyorum” diyorsanız;

BSA Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’in resmi şubesi olmanızın bazı avantajları;

 • 25’den fazla sigorta şirketi ile sigortalılarınızın ihtiyaçlarına çözüm fırsatı,
 • Teknolojik alt yapısı sayesinde online hızlı teklif alabilme,
 • Hasar durumlarında 7/24 hasar uzmanlarından destek alabilme imkânı,
 • Bütün operasyon süreçlerinde teknik ve ürün bilgileri için de oto kaza, sağlık, yangın, hayat, emeklilik, yat tekne branşlarında uzmanlaşmış profesyonel kadromuzdan her türlü durum için destek alabilirsiniz.
 • Büyük montanlı, spesifik işlerinizde operasyon ve pazarlama süreçleri adına profosyonel çözümler üretiyoruz.
 • Yüksek komisyon oranları

 

 

SİGORTA ŞUBESİ (Bayisi, ŞUBELİĞİ) NEDİR?

Sigorta bayiliği olarak da bilinen sigorta şubeliği, günümüz teknolojisine uygun alt yapısı ve gerekli olan operasyonları yürütebilecek yeterli seviyede tecrübeli teknik personeli olan acente ve brokerlerin marka bilinirliği yüksek sigorta firmalarının kendi çalışma sistemini iş ortaklarıyla paylaşarak, hizmet vermesine denir. Sigorta potansiyeli olan her bölgedeki sigortalılarla doğrudan iletişim kurmak amacıyla, mesleğinde uzmanlaşmış sigorta şubesi açmak isteyen adaylar ile şubelik veren sigorta firmaları iletişime geçer ve uygunluk durumunda resmi sigorta şubesi olarak bulundukları bölgede hizmet vermeye başlar.

 

SİGORTA ŞUBESİ NASIL OLUNUR?

 

“Sigorta şubeliği almak için” Sigorta acenteleri veya Brokerleri üzerinden sigorta şubeliği almaya kesin olarak karar verdiyseniz, Ülkemizin önde gelen yapıları üzerinden şubelik almanız büyük önem taşımaktadır. Bu noktada size sunulan teknolojik alt yapı ve operasyon desteği özellikle sizler adına dikkat edilmesi gereken önemli hususlardır. Şubelik almadan önce firma ve aday arasında karşılıklı anlaşma yapılır. Anlaşma yapmaya karar verildiği zaman, şubelik açılış işlemleri adına resmiyet süreçleri başlar. Şube Resmiyet süreçlerinin tamamlanması sonrasında, Şube açılışınız yapıldıktan sonra acentenin sahip olduğu tüm sigorta şirketlerinden dilediğiniz sigorta branşında teklif verebilir, poliçe düzenleyebilirsiniz.

“Sigorta şubesi” bağımlı olduğu acenteyi ya da brokerliği ifade etse de kendi işini yapar, yüksek komisyon kazanır.
BSA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.’  Sigorta şubesi olmak isteyen adayların öncelikle güveni hissedeceği ve en doğru adreste olduğunu bilmesini, değerli başvuruları adına sabırsızlandığımızı ayrıca belirtmek isteriz. Sigorta şubesi açmak isteyen adaylar BSA Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. uzmanları ile görüşme sağlamak için başvuru formunu doldurmalıdır.

 

Sigorta şubesi Açmak:

Sigorta acentesi açmaya karar vermeden önce sigorta sektörünü ciddi derecede araştırıyor olmanız önemlidir. Sigorta şubesi açmak için şube yetkilisinin bazı şartları karşılıyor olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan kişiler sigorta şubesi açabilir ve yüksek kazanç elde edebilir. Sigorta şubesi açarken şube müdürünün aynı zamanda teknik personel şartlarını taşıması ve belirli bir eğitim seviyesi ve mesleki deneyime sahip olması gerekmektedir. Ayrı ayrı sigorta şirketleri ile anlaşma yapmakla, farklı teminat bedelleri ödemek yerine güçlü yapısı ve 30’a yakın sigorta şirketi ile anlaşmalı olan BSA Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş.’den şubelik alabilirsiniz.

 

Sigorta şubeliği almak mı, sigorta acentesi kurmak mı daha avantajlı?

Sigorta sektöründe belli tecrübelere ve portföye sahip olan herkesin hayali kendi işini yönetiyor olmak. Bununla alakalı sigortacı arkadaşlarımızın aklına gelen iki seçenek Acente ve Şube seçeneğini dikkat çekiyor. Karar aşamasında sıkça aldığımız sorulara cevaben samimi bir ifadeyle adayların Şube seçeneği adına karar veriyor olmasıdır.

 • Sigorta Acenteliği açabilmeniz için öncelikle Ltd. veya Aş. Şirket kuruluşu adına yapacağınız masraflar.
 • Sigorta Acenteliği almanız adına TOBB’a ödenecek Levha Kayıt Ücreti.
 • Sigorta Acenteliği alacağınız sigorta şirketlerine, şirketin talep ettiği tutarda teminat verilmesi zorunluluğu vardır.
 • Sigorta Acenteliği açarsanız, 6 ay içerisinde en az bir sigorta şirketinden acentelik almanız gerekmektedir. Aksi durumda TOBB’a ödemiş olduğunuz Levha Kayıt Ücretiniz boşa gitmiş olacaktır.
 • Sigorta Acenteliğinde, portföy büyüklüğünüzün yeterli olmaması durumunda çok sayıda sigorta şirketinden acentelik alma imkanı bulunmamaktadır
 • Şubeli yapıları tercih etmeniz doğrultusunda ise tüm bu masraflardan bağımsız olarak sektöre güçlü yapıların avantajlarından yararlanarak devam edebilirsiniz.
 • Acenteliğiniz olmayan şirketlerin ürünü için teklif sunamayacağınızdan dolayı rekabet imkanınız minimum seviyelere düşerken, Şube seçeneğinde ise birçok sigorta şirketi ile teklif sunabilme fırsatlarıyla beraber sektörde rekabet gücünüz maksimum seviyelere çıkmakla beraber komisyon kazançlarınız artıyor olacaktır.
 • Şubelik veren güçlü yapılardan bütün operasyon süreçlerinde teknik ve ürün bilgileri için de her türlü durum adına branşlarında uzmanlaşmış profesyonel kadro desteğinden yararlanabilme fırsatı.
 • Şubelik veren güçlü yapıların Teknolojik alt yapısı sayesinde online hızlı teklif alabilme seçenekleri ve iş yoğunluğunu adına çözüm fırsatları sağlaması.

 

 

SİGORTA ŞUBELİK BAŞVURUSU YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

 • Sigorta Şubeliği yapacağınız Acente veya Brokerde bulunan Anlaşmalı sigorta şirketlerinin sayısına,
 • Hızlı bir çalışma adına sunulan yazılım, web servis ve teknolojik altyapı desteğini incelemelisiniz.
 • Şubelerin sigortalılarının ihtiyaçlarına çözümler üreten ürün kapsamına,
 • Sizler için belirlenmiş olan komisyon oranlarına,
 • Destek alacağınız operasyon yapısına, personel sayısı ve departman tecrübelerine,
 • Şubeliğini yapmaya karar verdiğiniz yapının referanslarına ve marka bilinirliği, deneyimi ve size sağlayacağı desteği göz önünde bulundurmalısınız.

 

 

ONLİNE SİGORTA ŞUBE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sigorta Şubesi Açmak istiyorum diyorsanız. “Şubelik veren Sigorta Acenteleri ve Brokerleri” üzerinde araştırma yapıyorsanız, profosyonel ve kurumsal kadro yapısı güçlü olan, anlaşmalı şirket sayıları ile rekabet sağlayan ve teknolojik alt yapısı güçlü şirketten şubelik almak istiyorsanız BSA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ AŞ. ile gücünüze güç katabilirsiniz.

Sigorta şubesi açmak istiyorum diyorsanız ve aklınıza takılan sorular için cevap arıyorsanız, yukarıda yer alan online  Sigorta Şube Başvuru Formunu doldurmanız yeterlidir. Ya da 0216 466 55 46 ve 0505 839 40 40 numaralı hattımızdan bizi arayabilir, Sigorta şubeliği hakkında merak ettiğiniz tüm detayları danışmanlarımıza sorabilirsiniz.

 

SİGORTA ŞUBELİĞİ KOMİSYON ORANLARI NE KADAR?

Sigorta şubesi olarak yaptığınız tüm poliçe üretimlerinden kar elde edersiniz. Her sigorta türünün kar oranı farklıdır. Trafik ve kasko sigortası haricinde ne kadar fazla üretim yapılırsa kar marjı da o derece yükselecektir. Bütün sigorta ürünlerinin komisyon getirisi (Poliçe net primi üzerinden komisyon hesaplanır), Sigorta çeşitleri arasında komisyon oranları %10 ile %80 arasında değişmektedir.

 

 • Trafik Sigortası:     %10
 • Kasko Sigortası:    %15 – %20
 • Sağlık Sigortası:    %15 – %30
 • Konut Sigortası:     %15 – %45
 • İşyeri Sigortası:      %10 – %30
 • DASK Sigortası:     %8 – %15
 • Hayat Sigortası:     %20 – %70
 • Ferdi Kaza Sig.:     %15 – %30
 • Seyahat Sigortası: %20 – %50
 • Yangın Sigortası:   %15 – %30
 • Site Ortak Alan:      %15 – %30

 

SİGORTA ŞUBELİĞİ MÜDÜR VE TEKNİK PERSONEL EVRAKLARI NELERDİR?

 

Teknik Personel Olmak İçin Gerekli Şartlar:

 

 • SEGEM Belgesi (acente veya broker teknik personeli için)
 • T.C. Kimlik Numarası Beyanı
 • Adres Beyanı
 • Mezuniyet Belgesi (e devlet barkodlu ya da noter onaylı suret)
 • Adli Sicil Kaydı
 • SGK hizmet dökümü
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Fotoğraf
 • Çalışma Belgesi (Islak imzalı çalışma süresi belirtilmeli)
 • Not: 4 yıllık Üniversite ve Sigortacılık mezunlarında deneyim şartı aranmaz.
 • 2 Yıllık Banka ve Sigortacılık mezunlarında deneyim şartı aranmaz.
 • 2 Yıllık Banka ve Sigorta dışı yüksek okul mezunlarında 1 yıl deneyim şartı aranır.
 • Lise mezunlarında 2 yıl deneyim şartı aranır.

 

Şube Müdürü Olmak İçin Gerekli Şartlar:

 • SEGEM Belgesi (acente veya broker teknik personeli için)
 • T.C. Kimlik Numarası Beyanı
 • Adres Beyanı
 • Mezuniyet Belgesi (e devlet barkodlu ya da noter onaylı suret)
 • Adli Sicil Kaydı
 • SGK hizmet dökümü
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Fotoğraf
 • Çalışma Belgesi (Islak imzalı çalışma süresi belirtilmeli)
 • Lisans mezunları adına Sigortacılık ile ilgili bölümler adına deneyim şartı aranmaz.
 • Lisans mezunlar diğer bölümler adına 18 ay deneyim şartı aranmaktadır.
 • Ön Lisans Sigortacılık ve Bankacılık bölümü mezunları adına 24 ay deneyim şartı aranmaktadır.

 

 

Genel müdür, genel müdür yardımcısı, şube müdürü, teknik personel eğitim düzeyi ve deneyim süreleri nedir?

 

GÖREV TANIMLARI

ÖĞRENİM DÜZEYİ

MESLEKİ DENEYİM SÜRESİ

Teknik Personel

Lise ve dengi okul             

1 yıl

Lise ve dengi okul (müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise dengi mesleki ve teknik eğitim okulları)      

6 ay

Lise ve dengi okul (teknik personel kamu istihdam programı)

6 ay

İki yıllık yüksekokul         

6 ay

İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*)            

Aranmaz.

Dört yıllık yükseköğretim kurumları            

Aranmaz.

 Gerçek Kişi Acente

İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*)

2 yıl

      Tüzel Kişi Acente                                                              Müdürü

Dört yıllık yükseköğretim kurumları            

1 yıl 6 ay

Şube Müdürü

Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler)

Aranmaz.

Genel Müdür (Şube Şeklinde Faaliyet Gösteren Acenteler İçin)

İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*)           

7 yıl

Dört yıllık yükseköğretim kurumları            

6 yıl

Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler*)

5 yıl

Genel Müdür Yardımcısı (Şube Şeklinde Faaliyet Gösteren Acenteler İçin)

İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*)           

5 yıl

Dört yıllık yükseköğretim kurumları            

4 yıl

Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler*)

3 yıl

 

* Sigortacılık ile ilgili bölümler sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, risk yönetimi ve aktüerya bölümleridir.

 

- 14.04.2008 tarihinden önce sigorta acentesi ortaklığı bulunanlar şube müdürü olmak istemeleri halinde (genel müdür ve genel müdür yardımcılığı hariç), öğrenim düzeyi şartından muaf tutulacaktır.

 

BSA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş KİMDİR?

           
2014 yılında Bayraktar Holding bünyesinde faaliyetlerine başlayan ve 2019 yılında yeni yapılanma sürecine giren BSA Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. kaliteli ve aktif sigortacılık hizmeti sunma amacıyla sigorta sektörüne öncülük eden büyük sigorta şirketlerinin acentelik faaliyetlerini yürütmekte olup;  branşında uzmanlaşmış profesyonel kadrosu, teknolojik alt yapısı ile bütün sigorta ürünleri adına sigortacılık hizmetleri vermektedir.

 

Başta Bayraktar Holding ’in Türkiye Geneli otomotiv bayileri, sanayi fabrikaları (Ege Endüstri ve Ticaret AŞ.), (Ege Fren ve Ticaret AŞ.), İstanbul Ulaşım Aş. , Çelik Yapı AŞ. , TOKİ, Emlak Konut, Sarphan Finanspark, INFINITI, Honda, Subaru vb birçok otomativ bayileri,    

 

Farklı birçok Holding yapıları, oteller, fabrikalar, toplu konutlar, marinalar, avmler, tarihi yalılar gibi kurumsal sigortacılık alanında da Türkiye geneline yayılan sigortacılık anlayışı ile dev yapıların sigorta ihtiyaçlarına profesyonel bir şekilde çözümler üretmekteyiz. Ayrıca WEB Sitemizde tüm Referanslarımız’a ulaşabilirsiniz.
sigortacılık, sigorta şirketi açmak, sigorta şube, şubelik veren sigorta acenteleri, sigorta şubesi açmak, sigorta şirketi kurmak, sigorta acente başvuru, sigorta şubesi veren acenteler, sigorta bayiliği ortak arayanlar, sigorta şirketi nasıl açılır, sigorta bayilik, sigorta şubelik başvurusu, sigorta acente komisyon oranları, sigortacı ne kadar kazanır