İnsan Kaynakları Politikamız

BSA Sigorta olarak çalışanlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza katma değer yaratan bir organizasyon yapısıyla ortaya koyduğumuz “Kurum Kültürü” anlayışı içinde odak noktamız yine insandır. Çünkü organizasyonumuz içinde yer alan insanın yeterlilikleri, yetkinlikleri, becerileri, tutum ve davranışları, iletişim kurma becerileri ve yönetim becerileri, yapımızın büyümesi ve gelişiminde elde edilen başarının belirleyici faktörüdür.
Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirerek, çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyip; bilgi, özgüven ve motivasyon düzeyi yüksek, müşteri odaklı, dürüst, takım ruhu gelişmiş, çalışkan ve kuruma güvenen kadrolar oluşturmaktır.
İnsan kaynakları yönetiminde sahip olduğumuz anlayış, çalışmalarımızı verimli ve sürekli kılacağı inancıyla aşağıdaki şekilde konumlandırılmıştır.

  • Gelecekte yaşanabilecek değişime uygun olarak, bulunduğumuz sektörün içinde yaşanacak tehditlere ve fırsatlara yönelik yeni çözümler üretmek.
  • Organizasyonumuzu daima canlı tutacak ve itici gücüyle daima ileriye götürecek üstün nitelikli insanların sürekli ilgisini çekmek; mülakatları, seçme ve yerleştirme fonksiyonlarını gerçekleştirmek.
  • Yetkin ve nitelikli çalışanların şirketimizde daha üst düzeyde bir performans göstermesini desteklemek için onların gelişimine yönelik eğitim, geliştirme ve kariyer planlarını hazırlamak ve uygulamaya geçirmek.
  • Çalışanlarımızın verimlilik ve motivasyon artışını sağlayacak kriterleri ve faktörleri en iyi şekilde değerlendirmek; bu amaçla çalışanlara yönelik ücretlendirme sisteminin düzenlenmesi, ödüllendirme işleyişinin tespit edilmesi, prim ve sosyal haklara yönelik politikalarının oluşturulmasını gerçekleştirmek.
  • Şirketimizin yönetim kadrosu ile çalışanlar arasındaki karar verme süreçlerinde en sağlıklı ve sürekli ilişkileri kurmak ve sürdürmek yönelik anlayışı yerleştirmek.
  • Sektörel gelişim ve değişimlerini sürekli takip eden bir insan kaynakları yönetimi anlayışına paralel olarak kurum kültürümüzü oluşturan vizyonel yaklaşımlarımızı gözden geçirmek ve yeni insan kaynakları stratejileri oluşturmak.
  • İnsan odaklı çalışmalarımızın temel amacı olan hizmet verme memnuniyetini, en yüksek seviyede hissedecek, günümüz rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek çalışan memnuniyetini yaratacak politikalar oluşturmak.